Członkostwo

Wysokość rocznej składki członkowskiej wynosi 120 zł.

Przelewy prosimy kierować na konto PTCHSiST:

82 1140 2004 0000 3902 8301 8935 – UWAGA NOWY NUMER KONTA

UWAGA: coroczne opłacanie składek jest jednym z podstawowych warunków członkostwa oraz daje uprawnienia do udziału i głosowania podczas obrad Walnego Zgromadzenia.

Wniosek lekarza specjalisty – należy pobrać, wypełnić i przesłać drogą pocztową na adres PTCHSIST.

Wniosek lekarza specjalizanta – należy pobrać, wypełnić i przesłać drogą pocztową na adres PTCHSIST.

Wniosek członka wspierającego – należy pobrać, wypełnić i przesłać drogą pocztową na adres PTCHSIST.

deklaracja

Podpisanie deklaracji i przestąpienie do PTCHSIST jest równoznaczne z akceptacją praw Towarzystwa zawartych w Statucie PTCHSIST.