Członkostwo

Wysokość rocznej składki członkowskiej wynosi 120 zł.

Przelewy prosimy kierować na konto PTCHSIST:

11 1160 2202 0000 0000 2879 6705

UWAGA: coroczne opłacanie składek jest jednym z podstawowych warunków członkostwa oraz daje uprawnienia do udziału i głosowania podczas obrad Walnego Zgromadzenia.

Wniosek lekarza specjalisty – należy pobrać, wypełnić i przesłać drogą pocztową na adres PTCHSIST.

Wniosek lekarza specjalizanta – należy pobrać, wypełnić i przesłać drogą pocztową na adres PTCHSIST.

deklaracja

Podpisanie deklaracji i przestąpienie do PTCHSIST jest równoznaczne z akceptacją praw Towarzystwa zawartych w Statucie PTCHSIST.