Zarząd

Prezes Zarządu Głównego - Prof. zw. dr hab. Mansur Rahnama Konsultant Krajowy Chirurgii Stomatologicznej
Prezes Zarządu Głównego – Prof. zw. dr hab. n. med. Mansur Rahnama Konsultant Krajowy Chirurgii Stomatologicznej

Prof. dr. hab. n. med. Andrzej Wojtowicz – Wiceprezes Zarządu Głównego

Dr n. med. Mariusz Szuta – Konsultant Krajowy Chirurgii Szczękowo Twarzowej

Dr n. med. Michał Łobacz – Sekretarz

Dr n. med. Grzegorz Hajduk – Skarbnik