Zarząd

Prezes Zarządu Głównego - Prof. zw. dr hab. Mansur Rahnama Konsultant Krajowy Chirurgii Stomatologicznej

 Prof. zw. dr hab. n. med. Mansur Rahnama –  Prezes Zarządu Głównego,

Konsultant Krajowy w dziedzinie Chirurgii Stomatologicznej

Dr n. med. Wojciech Popowski – Wiceprezes Zarządu Głównego

Dr hab. n. med. Mariusz Szuta – Członek Zarządu, Konsultant Krajowy w dziedzinie Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

Dr n. med. Michał Łobacz – Sekretarz

Dr n. med. Grzegorz Hajduk – Skarbnik


Skład Komisji Rewizyjnej:

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Kaczmarzyk – Przewodniczący

Dr n. med. Marcin Berger

Dr Igor Kresa


Skład Sądu Koleżeńskiego

Dr hab. n. med. Kornel Krasny – Przewodniczący

Dr hab. n. med. Grzegorz Trybek

Dr n. med. Maciej Jagielak