Start

Rekomendacja Pana Profesora dr hab. n. med., dr h.c. Mansura Rahnama na członka Rady Doskonałości Naukowej II kadencji

W imieniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej, mamy zaszczyt i przyjemność oficjalnie poprzeć kandydaturę Pana Profesora dr hab. n. med., dr h.c. Mansura Rahnama na członka Rady Doskonałości Naukowej II kadencji.

Wybitny dorobek naukowy Pana Profesora, wieloletnie doświadczenie oraz zaangażowanie w rozwój chirurgii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej, sprawiają, że jest on kandydatem, który w pełni zasługuje na to zaszczytne stanowisko. Jesteśmy głęboko przekonani, że kompetencje Pana Profesora Rahnama znacząco przyczynią się do podniesienia standardów i dalszego rozwoju nauk medycznych w Polsce.

Działalność naukowa i kliniczna Pana Profesora Mansura Rahnama stanowi dla nas wzór do naśladowania i jest źródłem inspiracji. Jego wkład w dziedzinę chirurgii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej jest nieoceniony i z pewnością, jako członek Rady Doskonałości Naukowej, wniesie on nową jakość do funkcjonowania tej ważnej instytucji.

Popieramy więc z pełnym przekonaniem kandydaturę Pana Profesora i wyrażamy nadzieję na jego dalsze sukcesy, które niewątpliwie będą korzystne dla rozwoju nauki i medycyny w naszym kraju.

Z wyrazami najwyższego szacunku,

Członkowie Zarządu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej

Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej

UWAGA – zmiana numeru rachunku bankowego PTCHSiST

Informujemy, że numer rachunku bankowego Towarzystwa uległ zmianie.

Nowy numer rachunku to 82 1140 2004 0000 3902 8301 8935.

Wszelkich wpłat na rzecz Towarzystwa prosimy dokonywać na nowy numer konta.