Start

Na podstawie §24 Statutu informujemy, że wykorzystując czas i miejsce Kongresu, Zarząd Główny uchwalił termin Walnego Zgromadzenia (Zebrania) członków Towarzystwa na dzień 21.04.2022 r. o godz. 17.00 w pierwszym terminie i o godz. 18.00 w drugim terminie. Miejsce: Lubelskie Centrum Konferencyjne ul. Artura Grottgera 2, 20-029 Lublin
Porządek obrad
1) realizacja aktualnych zadań statutowych
2) zmiana Statutu i poszerzenie składu Zarządu Głównego
3) integracja środowiska chirurgów stomatologicznych i szczękowo-twarzowych w Polsce


z

UWAGA – zmiana numeru rachunku bankowego PTCHSiST

Informujemy, że numer rachunku bankowego Towarzystwa uległ zmianie.

Nowy numer rachunku to 82 1140 2004 0000 3902 8301 8935.

Wszelkich wpłat na rzecz Towarzystwa prosimy dokonywać na nowy numer konta.