Start

Prof. Mansur Rahnama ponownie konsultantem krajowym z zakresu chirurgii stomatologicznej

Z przyjemnością informujemy, że Prezes PTCHSiST prof. dr hab. n. med., dr h. c. Mansur Rahnama po raz trzeci z rzędu otrzymał nominację do pełnienia funkcji konsultanta krajowego z zakresu chirurgii stomatologicznej. Obowiązki te uczony realizuje nieprzerwanie od 2014 r. i zgodnie z decyzją Minister Zdrowia będzie je realizował przez kolejnych pięć lat.
Gratulujemy!

Więcej informacji na infodent24.pl

Chirurgia stomatologiczna i szczękowo-twarzowa – podręcznik dla lekarzy i studentów

Z przyjemnością informujemy, że niebawem ukaże się trzytomowy podręcznik pod tytułem Chirurgia stomatologiczna i szczękowo-twarzowa pod redakcją prof. dr hab. dr h.c. Mansura Rahnamy. Więcej informacji wkrótce…

Prof. dr. hab. n med. Grzegorz Trybek powołany został do pełnienia funkcji konsultanta wojewódzkiego (woj. zachodniopomorskie) w obszarze chirurgii stomatologicznej.

Prof. dr. hab. n med. Grzegorz Trybek otrzymał nominację na konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii stomatologicznej na okres 5 lat z rąk wojewody zachodniopomorskiego Adama Rudawskiego. Prof. Grzegorz Trybek jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo – Twarzowej – wchodzi w skład Sądu Koleżeńskiego. Gratulujemy!

więcej na infodent24.pl

Profesor Mansur Rahnama sekretarzem Rady Doskonałości Naukowej

Z przyjemnością informujemy, że prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej – profesor Mansur Rahnama, został wybrany na sekretarza Rady Doskonałości Naukowej. Gratulujemy!
Więcej…

Rekomendacja Pana Profesora dr hab. n. med., dr h.c. Mansura Rahnama na członka Rady Doskonałości Naukowej II kadencji

Wybitny dorobek naukowy Pana Profesora, wieloletnie doświadczenie oraz zaangażowanie w rozwój chirurgii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej, sprawiają, że jest on kandydatem, który w pełni zasługuje na to zaszczytne stanowisko. Jesteśmy głęboko przekonani, że kompetencje Pana Profesora Rahnama znacząco przyczynią się do podniesienia standardów i dalszego rozwoju nauk medycznych w Polsce.

Działalność naukowa i kliniczna Pana Profesora Mansura Rahnama stanowi dla nas wzór do naśladowania i jest źródłem inspiracji. Jego wkład w dziedzinę chirurgii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej jest nieoceniony i z pewnością, jako członek Rady Doskonałości Naukowej, wniesie on nową jakość do funkcjonowania tej ważnej instytucji.

Popieramy więc z pełnym przekonaniem kandydaturę Pana Profesora i wyrażamy nadzieję na jego dalsze sukcesy, które niewątpliwie będą korzystne dla rozwoju nauki i medycyny w naszym kraju.

Z wyrazami najwyższego szacunku,

W imieniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej, mamy zaszczyt i przyjemność oficjalnie poprzeć kandydaturę Pana Profesora dr hab. n. med., dr h.c. Mansura Rahnama na członka Rady Doskonałości Naukowej II kadencji.

Członkowie Zarządu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej

Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej

UWAGA – zmiana numeru rachunku bankowego PTCHSiST

Informujemy, że numer rachunku bankowego Towarzystwa uległ zmianie.

Nowy numer rachunku to 82 1140 2004 0000 3902 8301 8935.

Wszelkich wpłat na rzecz Towarzystwa prosimy dokonywać na nowy numer konta.