Aktualności

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 31 sierpnia 2022 roku Dr n. med. Janusza Szarmacha lekarza, chirurga stomatologicznego i szczękowo-twarzowego wieloletniego członka Towarzystwa Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej,w którym pełnił różne funkcje statutowe, kierownika Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Rodzinie i Bliskim

składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Zarząd Główny i członkowie Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej

 

 

W dniach 20-22 kwietnia 2023 roku w Lublinie odbędzie się Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej, więcej informacji wkrótce.


Aktualizacja piśmiennictwa obowiązkowego do PES z chirurgii stomatologicznej

Aktualna lista piśmiennictwa, obowiązującego lekarzy dentystów, realizujących kształcenie specjalizacyjne oraz przygotowujących się do egzaminu specjalizacyjnego w dziedzinie chirurgii stomatologicznej w 2022 r.

Podręczniki obowiązkowe
1. Chirurgia szczękowo-twarzowa, red. nauk. L. Kryst, Warszawa, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2021.
2. Kaczmarzyk T., Stypułkowska J., Tomaszewska R., Czopek J., Nowotwory zębopochodne i guzy nowotworopodobne kości szczękowych. Podręcznik dla studentów i lekarzy, Warszawa, Wydawnictwo Kwintesencja, 2009.
3. Kaczmarzyk T., Goszcz A., Grodzińska L., Stypułkowska J., Woroń J., Zaleska M., Współczesna farmakoterapia w schorzeniach chirurgicznych jamy ustnej i tkanek okolicznych. Podręcznik dla studentów i lekarzy, Kraków, Wydawnictwo UJ, 2006.
4. Torbiele obszaru szczękowo-twarzowego, red. T. Kaczmarzyk, Warszawa, Wydawnictwo Kwintesencja, 2015.
5. Podstawy chirurgii stomatologicznej, red. M. Dominiak, J. Zapała, T. Gedrange, wyd. 2, Wrocław, Elsevier Urban & Partner, 2013.
6. Wybrane zagadnienia z onkologii głowy i szyi. Podręcznik dla lekarzy i studentów, red. J. Zapała, G. Wyszyńska-Pawelec, Kraków, Wydawnictwo UJ, 2017.
7. Złamania wyrostka kłykciowego żuchwy, red. nauk. M. Kozakiewicz, Warszawa, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2019 (Rozdziały: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16).
8. Chiapasco M., Chirurgia stomatologiczna, red. wyd. pol. M. Dominiak, T. Kaczmarzyk, wyd. 3, Wrocław, Edra Urban & Partner, 2020.

Podręczniki zalecane
1. Łasiński W., Anatomia głowy dla stomatologów, Warszawa, PZWL, 1993.
2. Różyło-Kalinowska I., Różyło T. K., Tomografia wolumetryczna w praktyce stomatologicznej, Lublin, Wydawnictwo Czelej, 2011.
3. Różyło-Kalinowska I., Różyło T. K., Współczesna radiologia stomatologiczna, Lublin, Wydawnictwo Czelej, 2012.

Czytaj więcej na infodent24.pl

Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stomatologicznej
i Szczękowo-Twarzowej

W dniach 10-11 maja 2019 roku w Lublinie odbył się
Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stomatologicznej
i Szczękowo-Twarzowej.