Aktualności

Profesor Mansur Rahnama w Akademii Kopernikańskiej

Z najwyższą radością pragniemy pogratulować Panu Profesorowi Mansurowi Rahnamie powołania do składu Izby Nauk Medycznych Akademii Kopernikańskiej. Zadanie, które powierzono Panu Profesorowi, jest wspaniałym wyrazem uznania dla Jego wkładu w rozwój medycyny i wszechstronnego zaangażowania w jej przyszłość.

UWAGA – zmiana numeru rachunku bankowego PTCHSiST

Informujemy, że numer rachunku bankowego Towarzystwa uległ zmianie.

Nowy numer rachunku to 82 1140 2004 0000 3902 8301 8935.

Wszelkich wpłat na rzecz Towarzystwa prosimy dokonywać na nowy numer konta.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 31 sierpnia 2022 roku Dr n. med. Janusza Szarmacha lekarza, chirurga stomatologicznego i szczękowo-twarzowego wieloletniego członka Towarzystwa Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej,w którym pełnił różne funkcje statutowe, kierownika Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Rodzinie i Bliskim

składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Zarząd Główny i członkowie Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej

W dniach 20-22 kwietnia 2023 roku w Lublinie odbędzie się Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej, więcej informacji wkrótce.


Aktualizacja piśmiennictwa obowiązkowego do PES z chirurgii stomatologicznej

Aktualna lista piśmiennictwa, obowiązującego lekarzy dentystów, realizujących kształcenie specjalizacyjne oraz przygotowujących się do egzaminu specjalizacyjnego w dziedzinie chirurgii stomatologicznej w 2022 r.

Podręczniki obowiązkowe
1. Chirurgia szczękowo-twarzowa, red. nauk. L. Kryst, Warszawa, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2021.
2. Kaczmarzyk T., Stypułkowska J., Tomaszewska R., Czopek J., Nowotwory zębopochodne i guzy nowotworopodobne kości szczękowych. Podręcznik dla studentów i lekarzy, Warszawa, Wydawnictwo Kwintesencja, 2009.
3. Kaczmarzyk T., Goszcz A., Grodzińska L., Stypułkowska J., Woroń J., Zaleska M., Współczesna farmakoterapia w schorzeniach chirurgicznych jamy ustnej i tkanek okolicznych. Podręcznik dla studentów i lekarzy, Kraków, Wydawnictwo UJ, 2006.
4. Torbiele obszaru szczękowo-twarzowego, red. T. Kaczmarzyk, Warszawa, Wydawnictwo Kwintesencja, 2015.
5. Podstawy chirurgii stomatologicznej, red. M. Dominiak, J. Zapała, T. Gedrange, wyd. 2, Wrocław, Elsevier Urban & Partner, 2013.
6. Wybrane zagadnienia z onkologii głowy i szyi. Podręcznik dla lekarzy i studentów, red. J. Zapała, G. Wyszyńska-Pawelec, Kraków, Wydawnictwo UJ, 2017.
7. Złamania wyrostka kłykciowego żuchwy, red. nauk. M. Kozakiewicz, Warszawa, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2019 (Rozdziały: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16).
8. Chiapasco M., Chirurgia stomatologiczna, red. wyd. pol. M. Dominiak, T. Kaczmarzyk, wyd. 3, Wrocław, Edra Urban & Partner, 2020.

Podręczniki zalecane
1. Łasiński W., Anatomia głowy dla stomatologów, Warszawa, PZWL, 1993.
2. Różyło-Kalinowska I., Różyło T. K., Tomografia wolumetryczna w praktyce stomatologicznej, Lublin, Wydawnictwo Czelej, 2011.
3. Różyło-Kalinowska I., Różyło T. K., Współczesna radiologia stomatologiczna, Lublin, Wydawnictwo Czelej, 2012.

Czytaj więcej na infodent24.pl

Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stomatologicznej
i Szczękowo-Twarzowej

W dniach 10-11 maja 2019 roku w Lublinie odbył się
Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stomatologicznej
i Szczękowo-Twarzowej.