Aktualności


CHRAPANIE I BEZDECHY U DZIECI I MŁODZIEŻY / SLEEP APNEA & SNORING FOR ENT SPECIALISTS

 

Polskie Towarzystwo Ortodontyczne


 

Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stomatologicznej
i Szczękowo-Twarzowej

 

W dniach 10-11 maja 2019 roku w Lublinie odbędzie się
Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stomatologicznej
i Szczękowo-Twarzowej.

 

DALSZE INFORMACJE ZOSTANĄ OPUBLIKOWANE WKRÓTCE


Szanowne Koleżanki i Koledzy !

Serdecznie dziękujemy za okazane zaufanie, przejawiające się  w wyborze do Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej, dokonanym podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 22.01.2018r w Warszawie.

Rozpoczynając prace jako nowo wybrany Zarząd Główny, deklarujemy ścisłe przestrzeganie postanowień Statutu i realizację określonych nim celów. Dokonana podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia korekta nazwy Towarzystwa ma na celu jej doprecyzowanie do funkcjonujących w obiegu prawnym dziedzin chirurgii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej.

Priorytetowym celem w krótkiej perspektywie jest podniesienie poziomu integracji zawodowo-naukowej osób zainteresowanych rozwojem chirurgii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej. Tego się jednak nie da dokonać w pojedynkę, dlatego stawiamy na możliwie najszerszą współpracę zespołową, działając na rzecz większej aktywizacji członków Towarzystwa.

Potencjał naszego środowiska jest ogromny, bowiem tworzą go przede wszystkim lekarze już po specjalizacji, a więc osoby ze znacznymi już osiągnięciami, ale nie tylko, bo naturalnym naszym zapleczem, na które bardzo liczymy, są również lekarze w trakcie specjalizacji, którzy mają możliwość uczestniczenia we wszystkich pracach Towarzystwa, zjazdach, kongresach naukowych, seminariach i szkoleniach, co nie pozostaje bez wpływu na poziom ich specjalistycznej wiedzy.

Dużym atutem Towarzystwa, nie tylko wizerunkowym, jest fakt, że w jego działalność zaangażowani są dwaj konsultanci krajowi z dziedziny chirurgii stomatologicznej (Prof. zw. dr hab. n. med. Mansur Rahnama) i szczękowo-twarzowej (Dr n. med. Mariusz Szuta), którzy z samej litery prawa (zapisów Statutu) wchodzą w skład Zarządu Głównego.

Pozostaję zatem w nadziei, że nasze Towarzystwo ma przed sobą jak najlepsze perspektywy rozwoju, do czego dołożę wszelkich starań, pełniąc funkcję Prezesa Zarządu Głównego.

Prezes Zarządu Głównego

Prof. zw. dr hab. n. med. Mansur Rahnama