Oferta marketingowa

KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ

Lublin, 16-18 września 2021 r. Lubelskie Centrum Konferencyjne, ul. Grottgera 2

KIEROWNIK NAUKOWY

Prof. dr hab. n. med. Mansur Rahnama

Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej
Kierownik Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Konsultant Krajowy w dziedzinie chirurgii stomatologicznej

ORGANIZATOR MERYTORYCZNY

OFERTA MARKETINGOWA
MANDAT PLATYNOWEGO PARTNERA KONGRESU

od 20 000 PLN + 23%VAT

• przyznanie tytułu „Platynowego Partnera Kongresu”
• powierzchnia wystawiennicza 14 m2 na terenie wystawy medycznej
• 8 zaproszeń dla przedstawicieli firmy (wstęp na sesje wykładowe, przerwy kawowe oraz lunche

w czasie trwania całej konferencji oraz kolację w dn. 16.09.2021 r.)
• umieszczenie 2 stojącego bannera reklamowego firmy na głównej sali obrad
• umieszczenie 3 stron reklamowych firmy w programie Kongresu
• umieszczenie logo firmy w drukowanym programie Kongresu
• umieszczenie logo na bannerach kongresowych przygotowywanych przez organizatora • umieszczenia logo na stronie internetowej Kongresu (od momentu podpisania umowy) • mailing do uczestników Kongresu reklamujący produkty Platynowego Partnera
• insert materiałów reklamowych w teczkach uczestników (4 materiały)
UWAGA! Koszt każdego dodatkowego metra kwadratowego 1 500 PLN + 23% VAT

MANDAT ZŁOTEGO PARTNERA KONGRESU

od 15 000 PLN + 23%VAT

• przyznanie tytułu „Złotego Partnera Kongresu”
• powierzchnia wystawiennicza 10 m2 na terenie wystawy partnerów
• 5 zaproszeń dla przedstawicieli firmy (wstęp na sesje wykładowe, przerwy kawowe oraz lunche

w czasie trwania całej konferencji oraz kolację w dn. 16.09.2021 r.)
• umieszczenie 1 stojącego bannera reklamowego firmy na głównej sali obrad
• umieszczenie 2 stron reklamowych firmy w programie Kongresu
• umieszczenie logo firmy w drukowanym programie Kongresu
• umieszczenie logo na bannerach kongresowych przygotowywanych przez organizatora • umieszczenia logo na stronie internetowej Kongresu (od momentu podpisania umowy) • insert materiałów reklamowych w teczkach uczestników (3 materiały)
UWAGA! Koszt każdego dodatkowego metra kwadratowego 1 500 PLN + 23% VAT

MANDAT SREBRNEGO PARTNERA KONGRESU

od 10 000 PLN + 23% VAT

• przyznanie tytułu „Srebrnego Partnera Kongresu”
• powierzchnia wystawiennicza 8 m2 na terenie wystawy partnerów
• 4 zaproszeń dla przedstawicieli firmy (wstęp na sesje wykładowe, przerwy kawowe oraz lunche

w czasie trwania całej konferencji oraz kolację w dn. 16.09.2021 r.)
• umieszczenie 1 stojącego bannera reklamowego firmy na głównej sali obrad
• umieszczenie 1 stron reklamowych firmy w programie Kongresu
• umieszczenie logo firmy w drukowanym programie Kongresu
• umieszczenie logo na bannerach kongresowych przygotowywanych przez organizatora • umieszczenia logo na stronie internetowej Kongresu (od momentu podpisania umowy) • insert materiałów reklamowych w teczkach uczestników (2 materiały)
UWAGA! Koszt każdego dodatkowego metra kwadratowego 1 500 PLN + 23% VAT

MANDAT BRĄZOWEGO PARTNERA KONGRESU

od 8 000 PLN + 23% VAT

• przyznanie tytułu „Brązowego Partnera Kongresu”
• powierzchnia wystawiennicza 6 m2 na terenie wystawy partnerów
• 3 zaproszeń dla przedstawicieli firmy (wstęp na sesje wykładowe, przerwy kawowe oraz lunche

w czasie trwania całej konferencji oraz kolację w dn. 16.09.2021 r.)
• umieszczenie logo firmy w drukowanym programie Kongresu
• umieszczenie logo na bannerach kongresowych przygotowywanych przez organizatora • umieszczenia logo na stronie internetowej Kongresu (od momentu podpisania umowy) • insert materiałów reklamowych w teczkach uczestników (1 materiały)
UWAGA! Koszt każdego dodatkowego metra kwadratowego 1 500 PLN + 23% VAT

MANDAT PARTNERA KONGRESU

od 6 000 PLN + 23% VAT

• przyznanie tytułu „Partnera Kongresu”
• powierzchnia wystawiennicza 4 m2 na terenie wystawy partnerów
• 2 zaproszeń dla przedstawicieli firmy (wstęp na sesje wykładowe, przerwy kawowe oraz lunche

w czasie trwania całej konferencji oraz kolację w dn. 16.09.2021 r.)
• umieszczenie logo firmy w drukowanym programie Kongresu
• umieszczenie logo na bannerach kongresowych przygotowywanych przez organizatora • umieszczenia logo na stronie internetowej Kongresu (od momentu podpisania umowy) • insert materiałów reklamowych w teczkach uczestników (1 materiały)
UWAGA! Koszt każdego dodatkowego metra kwadratowego 1 500 PLN + 23% VAT

MANDAT WYSTAWCY

od 3 000 PLN + 23% VAT

• przyznanie tytułu „Wystawcy”
• powierzchnia wystawiennicza 2 m2 na terenie wystawy partnerów
• 1 zaproszeń dla przedstawicieli firmy (wstęp na sesje wykładowe, przerwy kawowe oraz lunche

w czasie trwania całej konferencji oraz kolację w dn. 16.09.2021 r.)
• umieszczenie logo firmy w drukowanym programie Kongresu
• umieszczenia logo na stronie internetowej Kongresu (od momentu podpisania umowy) UWAGA! Koszt każdego dodatkowego metra kwadratowego 1 500 PLN + 23% VAT

OPCJE DODATKOWE

• Wykład sponsorowany 4 000 PLN + 23% VAT
• Udział dodatkowego Przedstawiciela firmy w Kongresie 300 PLN + 23% VAT
• Udział Przedstawiciela firmy w spotkaniu integracyjnym w dniu 17 września 2021 roku 150 PLN + 23% VAT

MED SPACE S.C.
Stare Załucze 8a, 22-234 Urszulin, NIP: 712 329 33 16
Biuro: ul. Kasztelańska 44B, 20-810 Lublin
Kontakt:
Jagoda Koszko tel. 570 700 537, jagoda.koszko@gmail.com
Agnieszka Kuźnicka tel. 570 700 321, agnieszka.kuznicka@med-space.pl NRB mBank: 93 1140 2004 0000 3502 7552 5877

RAMOWY PROGRAM

16 września 2021 r., czwartek

SESJE PLAKATOWE

13.30-15.00 15.00-15.10 15.10-16.40 16.40-16.50 16.50-18.20 19.00-20.00 20.00-22.00

17 września

SESJA I (czas na wystąpienie: 7 min.) Przerwa kawowa
SESJA II (czas na wystąpienie: 7 min.) Przerwa kawowa

SESJA III (czas na wystąpienie: 7 min.) Wydarzenie towarzyszące
Kolacja | Lubelskie Centrum Konferencyjne

2021 r., piątek

SESJE WYKŁADOWE

09.00-09.15 09.15-10.00 10.00-11.05 11.05-11.20 11.20-12.35 12.45-13.45 13.45-15.45 15.55-16.10 16.10-18.55 20.00-24.00

18 września

Otwarcie Kongresu i powitanie Gości
Wykład inauguracyjny
SESJA I Onkologia cz. 1 (czas na wystąpienie: 10 min.) Przerwa kawowa
SESJA I Onkologia cz. 2 (czas na wystąpienie: 10 min.) Przerwa obiadowa
Sesja II Traumatologia (czas na wystąpienie: 10 min.) Przerwa kawowa
SESJA III Wady rozwojowe (czas na wystąpienie: 10 min.) Spotkanie integracyjne

Wydarzenia towarzyszące nie są finansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIEWydarzenia opłacane są z wpłat uczestników.

2021 r., sobota

SESJE WYKŁADOWE

09.00-10.55 10.55-11.10 12.20-13.30 13.30-14.30 14.30-15.50 15.50

SESJA IV Implantologia i sterowana regeneracja tkanek (czas na wystąpienie: 10 min.) Przerwa kawowa
SESJA V Varia cz. 1 (czas na wystąpienie: 10 min.)
Przerwa obiadowa

SESJA V Varia cz. 2 (czas na wystąpienie: 10 min.) Zamknięcie obrad i zakończenie kongresu

*W zależności od sytuacji epidemicznej i obowiązujących przepisów, zastrzegamy możliwość zmiany formuły konferencji.
Klauzula poufności Niniejszy dokument zawiera informacje poufne i jest przeznaczony dla jego adresata. Adresat ma prawo udostępnienia dokumentu wyłącznie tym swoim udziałowcom i pracownikom, którym dostęp ten jest niezbędny w celu oceny możliwości podjęcia współpracy z MED SPACE , a w takim przypadku jedynie z zachowaniem poufności i jedynie, gdy taka odpowiednia osoba zostanie w całości poinformowana o ściśle poufnej naturze informacji zawartych w tym dokumencie. Dostęp osób trzecich do dokumentu, innych niż wyżej wymienione, jest zabroniony. Informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, kopiowanie, modyfikowanie lub inne działanie o podobnym charakterze, a w szczególności wykorzystanie jego treści do realizacji działań konkurencyjnych w stosunku do MED SPACE , stanowić będzie czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr 47, poz. 211, z późniejszymi zmianami).

MED SPACE S.C.
Stare Załucze 8a, 22-234 Urszulin, NIP: 712 329 33 16
Biuro: ul. Kasztelańska 44B, 20-810 Lublin
Kontakt:
Jagoda Koszko tel. 570 700 537, jagoda.koszko@gmail.com
Agnieszka Kuźnicka tel. 570 700 321, agnieszka.kuznicka@med-space.pl NRB mBank: 93 1140 2004 0000 3502 7552 5877